Planning to buy an Air Conditioner?

ए.सी विकत घेताय, मग हे लक्षात असुद्या.
air conditioner split window ac filter refrigerent power electrical appliances
ए.सी खरेदी करताना, पहील्यांदा ठरवा की कोणत्या प्रकारचा ए.सी. तुमच्या गरजांची पुर्णता करेल- स्प्लीट ए.सी. अथवा विंडो ए.सी.

- स्प्लीट एसी मधे दोन भाग असतात. एक भाग खोलीच्या आतमध्ये असतो आणि दुसरा बाहेरच्या बाजुस.
- विंडो एसी एकच असुन तो खिडकीवर अशा प्रकारे बसवावा लागतो की एसीचा अर्धा भाग खोलीच्या बाहेर जाइल.
- आणि कॅसेट एसी हा छतावरील भिंतीमध्ये (ceiling) लावता येतो.
एसीचे उचीत आकारमान हा एसी निवडण्यासाठी लक्षात घेन्याचा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मोठा एसी चांगला असेलच असे नाही. कारण आकाराने (capacity - कपॅसीटी) मोठा असलेला एसी सर्वत्र सारखे शितलीकरण (cooling - कूलींग) करण्यास असमर्थ ठरतो. अशा वेळेला जास्त वेळ चालणारा कमी कपॅसीटीचा एसी अधिक उपयुक्त ठरतो. तसेच हवेतील आर्द्रता कमी करण्यासाठी लहान एसी अधिक उपयुक्त ठरतो जे सतत चालु- बंद होणार्‍या मोठ्या एसीला शक्य नसते.

घरासाठी एसीचा आकार आणि कपॅसीटी ठरवताना ज्या भागाचे कूलींग करायचे आहे त्याचे मोजमाप घ्या. एक चौरस मीटर जागे साठी साधारण २० बीटीयु (British Thermal Unit) हा फॉर्म्युला लक्षात असुद्या. एसी घेताना लक्षात घेण्याचे आणखी काही मुद्दे म्हणजे खोलीची उंची, तुमच्या राहत्या भागातील हवामान, खिडकीचा आकार इत्यादी.

घरातील विजेची जोडणी एसीचा भार घेण्यास तयार आहे का याची पडताळणी घ्या. एसी साठी स्वतंत्र १५ अ‍ॅम्पीअरचा पॉइंट घेतलेला चांगला.

एसीचे फिल्टर्स (Filters) नेहमी साफ करावे लागतात. त्यामुळे ज्या एसीचे फिल्टर्स सहज काढता येतिल अशी एसी निवडावी.

जर एखाद्या मोठ्या पण चिंचोळ्या जागेसाठी एसी घ्यायचा असेल तर जास्त फॅन पॉवर असलेला एसी निवडावा.

उन्हाळयाच्या झळांपासून मुक्ती मिळवण्यासाठी एसी कसा विकत घ्यावा हे मी तुम्हाला सांगीतले आहे. पुढे एसी कसा वापरावा याबद्दल सांगेन. आधी एसी घेउन या तर !

Comments are closed.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...